داستان مبارزه با جنون-لوبوتومی

علم پزشکی با وجود تمام خدمات بزرگ خود گاها آلوده به درمان هایی میشود که پیش از درمان در فکر سرکوب کردن بیمار است و لوبوتومی یکی از عجیب ترین این موارد بود. با سایت ما همراه شوید.

ادامه