گریگوری یفیموویچ راسپوتین یکی از مرموزترین چهره‌های تاریخ مدرن است.

گریگوری یفیموویچ راسپوتین یکی از مرموزترین، برجسته‌ترین و بحث‌برانگیزترین چهره‌های تاریخ مدرن است. به راستی این مرد که ظاهراً صاحب قدرت‌های غریب و تاثیری اسرارآمیز

ادامه